Sənaye Xəbərləri

Kova kolunun funksiyası

2022-06-28
Kova kolluğumexaniki hissələrin kənarında möhürlənmə və aşınmadan qorunmaq üçün istifadə olunan aksesuardır. Yuyucu funksiyasını yerinə yetirən həlqəvi qola aiddir.

-nin roluvedrə kollu:
Korpus yüksək elastikliyə və çoxlu funksiyalara malikdir. Korpus qoruyucu vasitələrin tərkib hissəsidir. Korpusun istifadəsi avadanlıqların aşınmasını, vibrasiyasını və səs-küyünü azalda bilər və korroziyaya qarşı təsir göstərir. İstifadəsivedrə kolluhəm də mexaniki avadanlıqların saxlanmasını asanlaşdıra, avadanlığın strukturunu və istehsal prosesini sadələşdirə bilər.

Korpus seçim amilləri:
Korpusun tətbiqi geniş və müxtəlifdir. Fərqli iş şəraitində uyğun kolları və müxtəlif növ kolları seçmək lazımdır. Kolları seçərkən əsas mülahizələrə təzyiq, sürət, təzyiq-sürət məhsulu və yük xüsusiyyətləri daxildir.vedrə kolludözmək lazımdır. Bundan əlavə, vedrə kolunun yağlanıb-yağlanmaması da onun xidmət effektini və xidmət müddətini müəyyən edir.

bucket bushing