Sənaye Xəbərləri

Kova kollarının təqdimatı

2022-06-28
Kova kollarımöhürlənmə, aşınmadan qorunma və aksesuarların digər funksiyalarına nail olmaq üçün mexaniki hissələr üçün istifadə olunur, üzük qolunun contasının roluna aiddir. Ümumiyyətlə, politetrafloroetilen və ya qrafit və digər korroziyaya davamlı materiallardan istifadə ediləcək.

Hərəkət edən hissələrdə hissələrin aşınması nəticəsində yaranan uzun sürtünmə səbəbindən mil ilə delik arasındakı boşluq müəyyən dərəcədə aşındıqda hissələrin dəyişdirilməsi lazımdır. Bu dizayner aşağı sərtliyə malik material seçdiyinə görə, dizayn edərkən şaftın qolu və ya kolunun olması daha yaxşı aşınmaya davamlıdır, şaftın və oturacaqların aşınmasını azalda bilər.

Qol və ya kol müəyyən dərəcədə köhnəldikdə, bu, mil və ya oturacağın dəyişdirilməsi xərclərinə qənaət edə bilər. Ümumiyyətlə, desəkvedrə kollumüdaxilə uyğunluğu ilə və boşluqlu mil uyğundur, çünki aşınmanın qarşısını almaq mümkün deyil, yalnız ömrünü uzata bilər və mil hissələrini emal etmək nisbətən asandır.
bucket bushing